MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:

XML-metadata

<generic>
<title> Tieteen päivät 2001 </title>
<language> fi </language>
<creator>
<organization>
<org>
<orgname> CSC </orgname>
</org>
<url> http://www.csc.fi/ </url>
</organization>
</creator>
<creator>
<organization>
<org>
<orgname> Helsingin yliopisto </orgname>
</org>
<url> http://www.helsinki.fi/ </url>
</organization>
</creator>
<format>
<extent>
<duration>
<hour> </hour>
<minute> </minute>
<second> </second>
</duration>
</extent>
</format>
<type> MovingImage </type>
<subject>
<keyword scheme = "none" > tiede </keyword>
</subject>
<date>
<created>
<year> 2001 </year>
<month> 01 </month>
<day> 13 </day>
<hour> </hour>
<minute> </minute>
</created>
</date>
<description>
<abstract> Teemana oli tänä vuonna "Tiede ja Elämä". </abstract>
<fulldescription> Tieteen päivät järjestää Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta ja Suomen Kulttuurirahasto. </fulldescription>
<keyframe alt = "" src = "http://" > </keyframe>
<icon alt = "" src = "http://" > </icon>
<cast>
<person>
<name>
<family> </family>
<given> </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<organization>
<org>
<orgname> </orgname>
</org>
</organization>
<url> </url>
</person>
<role> </role>
</cast>
</description>
<relation>
<hasformat>
<title> video.helsinki.fi:n arkistosivu </title>
<identifier> http://video.helsinki.fi/media-arkisto/tieteenpaivat2001.html </identifier>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "codec" > realvideo </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<references>
<identifier scheme = "URL" > http://www.tsv.fi/ </identifier>
<title> Tieteellisten seurain valtuuskunta </title>
</references>
</relation>
<coverage>
<spatial>
<freeformtext> Helsinki </freeformtext>
</spatial>
<temporal>
<freeformtext> 11.-13.1.2001 </freeformtext>
</temporal>
</coverage>
<rights>
<rightsdescription> </rightsdescription>
</rights>
<source>
<freeformtext> </freeformtext>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
</source>
</generic>
<metameta>
<aggregation> 4 </aggregation>
<status> available </status>
<creator>
<person>
<name>
<family> </family>
<given> </given>
</name>
</person>
</creator>
<availability>
<temporal>
<period>
<start>
<year> 20 </year>
<month> </month>
<day> </day>
<hour> </hour>
<minute> </minute>
<second> </second>
</start>
</period>
</temporal>
</availability>
</metameta>

Lataa alkuperäinen XML-tiedosto

Kuvaus Funet-TV-mediarkistossa käytetysta metadata-skeemasta.