MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:
Risto Nieminen

Newtonista nanoteknologiaan


Esitysmuodot:

real

Kieli: fi
Laji: video
Kesto: 00:10:13
Avainsanat: COMP, materiaalifysiikka,
Lisätietoja: Fysiikan laboratorio, TKK,
Luontiajankohta:  2002-03-18

Laskennallista ja teoreettista materiaalifysiikkaa

Teknillisen korkeakoulun fysiikan laboratorion laskennallisen tiiviin aineen ja kompleksien materiaalien tutkimusyksikkö COMP (Computational Condensed-Matter and Complex Materials Research Unit) on Suomen Akatemian nimeämä tutkimuksen huippuyksikkö (2000-2005).

COMPin tutkimusalue on laskennallinen ja teoreettinen materiaalifysiikka. Tutkimus kohdistuu materiaalien sähköisten, optisten ja mekaanisten ominaisuuksien lisäksi niiden prosessointiin ja kokeellisen karakterisoinnin tulkintaan. Yhtenä tavoitteena on selvittää mikroskooppisten, atomitason ilmiöiden ja materiaalien makroskooppisten ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Tutkimus kohdistuu myös suurten, monimutkaisten järjestelmien epälineaarisuudesta aiheutuvaan erikoiseen käyttäytymiseen, erityisesti tietokonesimuloinnin keinoin. Tutkimusyksiköllä on ollut yhteisiä projekteja muun muassa puolijohdeteollisuuden kanssa.

Esimerkkejä ajankohtaisista tutkimuskohteista ovat uudet puolijohde- ja magneettimateriaalit, nanofysiikka ja -teknologia, polymeerit ja kuitumateriaalit, erilaiset pintareaktiot sekä biologisten systeemien fysiikka.

COMPia johtaa akatemiaprofessori Risto Nieminen (kuvassa). Ryhmässä työskentelee yhteensä noin 50 henkilöä neljässä senioritutkijoiden johtamassa ryhmässä. Mukana on kymmenkunta post-doc-tutkijaa, noin 20 tutkijaopiskelijaa sekä diplomi- ja gradutyöntekijöitä. Ulkomaalaisia on henkilöstöstä neljännes. Luvut perustuvat vuoden 2001 lopun tilanteeseen.

Videolla kuvataan fysiikan laboratorion tutkimuslaitteistoja ja esitellään erityisesti puolijohteiden sekä pintojen tutkimukseen käytettäviä instrumentteja.


Oikeudet: CSC

On osa kokonaisuutta: Tietotekniikka tutkijoiden apuna