MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:

XML-metadata

<generic>
<title> CSC:n Funet-palvelut </title>
<language> fi </language>
<creator>
<person>
<name>
<family> </family>
<given> </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<orgname> </orgname>
<url> </url>
</person>
<role> </role>
</creator>
<publisher>
<organization>
<org>
<orgname> CSC </orgname>
</org>
<url> http://www.csc.fi </url>
</organization>
</publisher>
<format>
<extent>
<duration>
<hour> 00 </hour>
<minute> 11 </minute>
<second> 00 </second>
</duration>
</extent>
</format>
<type> MovingImage </type>
<subject>
<keyword scheme = "none" > Funet </keyword>
</subject>
<date>
<created>
<year> 2004 </year>
<month> 07 </month>
<day> 16 </day>
<hour> </hour>
<minute> </minute>
</created>
</date>
<description>
<abstract> Suomen yliopistojen ja tutkimuksen tietoverkko Funet perustettiin vuonna 1984 yhdistämään yliopistojen atk-järjestelmät toisiinsa ja tarjoamaan tutkijoille pääsy keskitettyihin laskentaresursseihin. Alusta alkaen Funet on vastannut myös kansainvälisistä tietoliikenneyhteyksistä ensin Earn-verkon kautta ja sittemmin Internetin välityksellä yhteistyössä Pohjoismaisen Nordunetin kanssa. Tietoliikenneyhteydet ovat kuluneina 20 vuotena nopeutuneet lähes miljoonakertaisiksi ja samalla verkon palvelujen valikoima on monipuolistunut. Nyt verkossa pystytään välittämään videokuvaa esimerkiksi etäopetuksen tai videokonferenssien tarpeisiin ja tallentamaan suuria tietomääriä hajautettuihin tietokantoihin. Kehittyvä grid-teknologia tekee eri maissa sijaitsevien superkoneiden yhteiskäytön läpinäkyväksi. Funetin palveluja esittelevät tällä videolla Funetin pitkäaikainen johtaja Markus Sadeniemi ja professori Raimo Kantola. </abstract>
<fulldescription> </fulldescription>
<keyframe alt = "" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/keyframes/fi/csc/info/csc02.jpg" > </keyframe>
<icon alt = "" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/icons/fi/csc/info/csc02.jpg" > </icon>
<cast>
<person>
<name>
<family> Kantola </family>
<given> Raimo </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<orgname> Teknillinen korkeakoulu </orgname>
<URL> </URL>
</person>
<role> Professori </role>
</cast>
<cast>
<person>
<name>
<family> Sadeniemi </family>
<given> Markus </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<orgname> CSC </orgname>
<URL> </URL>
</person>
<role> Asiakassuhdejohtaja </role>
</cast>
<cast>
<person>
<name>
<family> Heikkurinen </family>
<given> Matti </given>
<prefix> </prefix>
<middle> </middle>
<suffix> </suffix>
</name>
<note> </note>
<orgname> Cern </orgname>
<url> </url>
</person>
<role> Tutkija </role>
</cast>
</description>
<relation>
<hasformat>
<title> mp4 </title>
<identifier> https://vastaanotin.tv.funet.fi/videojs/?id=https://lyyra.tv.funet.fi/vod/fi/csc/info/csc02D1_H264_948K_ni_high_profile_25p_16x9_720x576.mp4 </identifier>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "" > </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<hasformat>
<title> </title>
<identifier> http://ramgen.tv.funet.fi:8080/asxgen/fi/csc/info/csc02.wmv </identifier>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "codec" > WindowsMedia </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<hasformat>
<title> </title>
<identifier> http://tv.funet.fi/media-arkisto/genram.phtml?rmfile=/fi/csc/info/csc02.rm </identifier>
<format>
<medium accessmode = "stream" >
<encoding scheme = "codec" > realvideo10 </encoding>
<bitrate> </bitrate>
<technicalnote> </technicalnote>
</medium>
</format>
</hasformat>
<references>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
<title> </title>
</references>
</relation>
<coverage>
<spatial>
<freeformtext> </freeformtext>
</spatial>
<temporal>
<freeformtext> </freeformtext>
</temporal>
</coverage>
<rights>
<rightsdescription> CSC </rightsdescription>
</rights>
<source>
<freeformtext> </freeformtext>
<identifier scheme = "URL" > </identifier>
</source>
</generic>
<metameta>
<aggregation> 2 </aggregation>
<status> available </status>
<creator>
<person>
<name>
<family> </family>
<given> </given>
</name>
</person>
</creator>
<availability>
<temporal>
<period>
<start>
<year> 2004 </year>
<month> 09 </month>
<day> 28 </day>
<hour> </hour>
<minute> </minute>
<second> </second>
</start>
</period>
</temporal>
</availability>
</metameta>

Lataa alkuperäinen XML-tiedosto

Kuvaus Funet-TV-mediarkistossa käytetysta metadata-skeemasta.