MEDAR - Funetin media-arkisto
Selaus:

XML-metadata

<generic>
<language> en </language>
<date>
<created>
<year> 2002 </year>
<day> 16 </day>
<month> 06 </month>
</created>
</date>
<creator>
<person>
<fullname> Jari Järvinen </fullname>
<name>
<given> Jari </given>
<family> Järvinen </family>
</name>
<organization>
<org>
<orgname> CSC </orgname>
</org>
</organization>
<role> creator </role>
</person>
</creator>
<relation>
<hasformat>
<identifier> http://mbase.funet.fi/mbase/asset/conferences/Para02/para01a.mpg?autostart=true </identifier>
<format>
<medium>
<encoding scheme = "IMT" > application/x-sgimb </encoding>
<encoding scheme = "codec" > mpeg-1 </encoding>
</medium>
</format>
</hasformat>
</relation>
<relation>
<hasformat>
<identifier> http://rm.tv.funet.fi:8080/ramgen/fi/csc/tapahtumat/2002/para02/para01a.rm </identifier>
<format>
<medium>
<encoding scheme = "IMT" > audio/x-pn-realaudio </encoding>
<encoding scheme = "codec" > real </encoding>
</medium>
</format>
</hasformat>
</relation>
<description>
<icon alt = "An icon created from the sample keyframe" height = "36" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/icons/conferences/Para02/para01a.jpg" width = "44" > </icon>
</description>
<description>
<keyframe alt = "A sample keyframe from the video" src = "http://meta.tv.funet.fi/metadb/keyframes/conferences/Para02/para01a.jpg" > </keyframe>
</description>
<publisher>
<organization>
<org>
<orgname> CSC </orgname>
</org>
</organization>
</publisher>
<type> MovingImage </type>
<subject>
<keyword> PARA2002 </keyword>
<taxon scheme = "none" > </taxon>
</subject>
<format>
<extent>
<duration>
<hour> 0 </hour>
<minute> 3 </minute>
<second> 18 </second>
</duration>
</extent>
</format>
<title> Para 2002 - Opening </title>
</generic>
<metameta>
<availability>
<temporal>
<period>
<start>
<year> 2003 </year>
<month> 06 </month>
<day> 03 </day>
<minute> 29 </minute>
<second> 08 </second>
<hour> 10 </hour>
</start>
</period>
</temporal>
</availability>
<status> available </status>
<aggregation> 1 </aggregation>
</metameta>
<metameta>
<status> available </status>
<aggregation> 1 </aggregation>
<packageid> mb2xml </packageid>
</metameta>

Lataa alkuperäinen XML-tiedosto

Kuvaus Funet-TV-mediarkistossa käytetysta metadata-skeemasta.